| Itt vagy most: Blog » Itthon » Az MDF kampánystratégiájának margójára
Az MDF kampánystratégiájának margójára
  • | | Több
  • 2006. February 27, 18:06, frissítve: 2009. August 03, 14:02


Az MDF kampánystratégiájának margójára

Párttörténet

 Az 1985-ben a radikális ellenzékkel közösen szervezett monori, majd a két évvel később megrendezett népi ellenzéki színezetű lakiteleki találkozó kezdetei voltak az ellenzék önszervező tevékenységének.
Az MDF folyamatosan próbált bekerülni a köztudatba, miközben kapcsolatokat keresett más hasonló szervezetekkel, így az SZDSZ elődjével, a Szabad Kezdeményezések Hálózatával is. Az MDF első tömegmegmozdulása 1988. június 27-én volt, mikor csaknem százezren tiltakoztak a romániai falurombolás ellen a Hősök terén.

1988. szeptember 3-án a második lakiteleki találkozón jóváhagyták a Magyar Demokrata Fórum alapító levelét, alapszabályát, és megválasztották az elnökségét is. Az ekkor már szélesebb társadalmi támogatottsággal és nagyobb ismertséggel rendelkező párt erős ellenzéki szervezetként vett részt az állampárt és a reformoldal közötti Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon. A fórum képviselői elálltak Pozsgay Imre köztársaságielnök- jelöltségének támogatásától, és Für Lajost jelölték államelnöknek.

Közben váltás történt a párt élén is, az ügyvezető elnököt Antall József váltotta. Az első szabad választásokat az ő vezényletével, a parlamenti mandátumok 42,5 százalékának megszerzésével nyerte meg az MDF.
A párt 1990-es győzelmét annak köszönhette, hogy gyűjtőpárttá tudott válni. A népnemzeti, keresztény-konzervatív gondolkodást, valamint a nemzeti liberalizmust egyaránt képviselte. A kompromisszumkereső politika, a „nyugodt erő”, a fokozatos átmenet vonzóbb volt a választók számára a radikális programoknál.
Az érdekszövetség később azonban meghasadt, és elejét vette a párt kettészakadásának első hulláma. Antall József az SZDSZ-szel kötött paktuma a párt jobbszárnyának elégedetlenségét váltotta ki. A többséggel szembemenő politikusok szakítottak a párttal, miután sikertelenül próbálták átvenni a hatalmat az irányításban. 1993-ban Csurka István lépett ki, majd megalakította a Magyar Igazság és Élet Pártját.

Az MSZP és annak elnöke, Horn Gyula elleni támadásaival, a programalkotás hiányával, valamint népszerű miniszterelnökének halálával az MDF elveszítette népszerűségét. Az 1994-es választásokon a párt vereséget szenvedett. 1995-ben tizenöt képviselő Magyar Demokrata Néppárt néven alakított külön frakciót, a párt tovább aprózódott. Mivel a parlamentbejutás kétséges volt a Fórum számára, 1998-ban szövetséget kötöttek a Fidesszel, így annak ellenére bejutottak a törvényhozásba, hogy elérték volna az öt százalékos parlamenti küszöböt. A felálló Orbán-Torgyán – kormányban az MDF is kapott egy miniszteri széket.

1999-ben a pártelnöki székbe kerülő Dávid Ibolya igazságügy miniszter „Békejobb 2000” kezdeményezése révén próbálta békíteni a korábban kivált MDNP-t, akik nem hajlottak a megegyezésre.

2002-ben az MDF a Fidesszel közös listát állított. A jobboldal elvesztette ugyan a választásokat, de az „örök túlélő” törpepárt ismét bejutott a törvényhozásba, és 24 fős frakciót alakított. Megkezdődött a leszámolás a Fideszhez közeli MDF-es politikusokkal, majd különböző apropóból távoztak képviselők a képviselőcsoportból és a pártból, nem ritkán önkéntelenül. Így lett párton kívüli Hende Csaba, a polgári körök koordinátora, majd a népnemzeti szárny megmaradt képviselői is. A huszonnégy fős frakcióból nyolcan maradtak.

2004-ben az Európai parlamenti választásokon a párt önállóan indult, egy mandátumot szerzett a listán. Az eredmény felbátorította a párt elnökségét, akik bejelentették, hogy 2006-ban is önállóan kíván indulni az MDF.
2005-ben a Magyar Demokrata Néppárt újraegyesült az MDF-fel.

Hófehérke és a hét törpe a 2006-os választásokon

 Valójában nincs könnyű helyzetben az MDF, hiszen a nagyobb pártoktól elhatárolódó politikájával lényegében minden lehetséges szövetségesét elveszítette. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök korábbi javaslatáról pedig nem született egyetértés, mely garantálhatta volna, hogy a parlamenti küszöb alatt teljesítő kis pártok is bekerülhessenek az országgyűlésbe, amennyiben három egyéni országgyűlési választókerületben mandátumot szereznek.

A Demokrata Fórum az emberek bizalmát igyekszik elnyerni, ezért elsősorban azokat az embereket célozza meg, akik kételkednek a nagyobb pártok szavahihetőségében, vagy megkérdőjelezik ígéreteik megvalósíthatóságát. Támadja a két nagy pártot, amiért felelőtlen ígéretekkel próbálják a választók rokonszenvét elnyerni, ehelyett az MDF ígéretlimit bevezetését kezdeményezi a költségvetést terhelő kampányígéretek megfékezése érdekében. 

Egy táblázatos összehasonlítás szerint egyébként a négy parlamenti párt közül a Fórum az, amelyik a legkisebb tétekkel játszik az idei választásokon. Zömében olyan programot állítanak össze az MDF-es kampánystratégák, melyek az ország lakosságát teljes egészében érintik ugyan, különösen nagy anyagi ráfordításokkal azonban nem járnak. Így a párt programjában szerepel az örökösödési illeték eltörlése, új média- és sajtótörvény megalkotása, a korrupció- és az ígéretek elleni törvények létrehozása, valamint az euró 2010-es bevezetése. A párt szorgalmazza a differenciált minimálbér és a 18%-os egykulcsos adó bevezetését is.

Az MDF új arculata, egyéni stílusa és programja azt hirdeti, a párt felnőtt, távol tartja magát a politikai csatáktól, a gyerekes, részletekbe menő vitáktól és sárdobálástól, és számít azoknak a szavazatára, akik számára a politika nem konfliktust és indulatokat, sokkal inkább konszenzust és érdemi párbeszédet jelent.

Több közvélemény-kutató cég tett kísérletet arra, hogy megállapítsa, kik tartoznak a Magyar Demokrata Fórum támogatói közé. Abban szinte kivétel nélkül egyet értettek, hogy az MDF főként Budapesten és a vidéki nagyvárosokban számíthat majd szavazatokra, akárcsak a méretét tekintve hozzá hasonló Szabad Demokraták Szövetsége.

Ezek után tehát a Demokrata Fórumnak elsősorban az SZDSZ-szel kell versenyt folytatnia, hiszen az idei választások megnyerését nem elsősorban a bizonytalan szavazók meggyőzése biztosítja, hanem az, melyik nagy pártnak lesz szövetségese a parlamentben, akivel koalíciót alakíthat. Az MDF magatartása azonban kettős. Amellett, hogy felveszi a versenyt az SZDSZ-szel, kesztyűt húz a Fidesz ellen is. Mindeközben olyan hírek látnak napvilágot, miszerint a kisebbik ellenzéki párt elnöke elképzelhetőnek tart egy MSZP-MDF együttműködést. Mi több, Dávid Ibolya egy fórumon már a nagykoalíció lehetőségét is megemlítette. Az MDF ugyanis szükségesnek tartja a választásokat követő megszorító intézkedéseket a Magyarország ellen folytatott deficiteljárás mielőbbi lezárása érdekében, és ehhez véleménye szerint a jelenlegi politikai hangulatot figyelembe véve nem vezet más út.

Valójában groteszk kísérlet elhitetni egy minimális társadalmi támogatottságú pártról, hogy az képviseli a megújulást a magyar politikai életben akkor, mikor közvélemény-kutatók adatai szerint hamarosan letűnik a politika térképéről. És bár a párt kommunikációs stratégiájának célja épp a rokonszenv és a megbízhatóság érzésének felébresztése az emberekben, hiteltelennek tűnhet próbálkozása saját szavazói és más választók körében egyaránt.

Az MSZP esetleges támogatása, és a Fidesztől való határozott elzárkózás felborítja azt az elméletet, melyet korábban az antalli politika nevében Dávid Ibolya hirdetett meg, kvázi egyensúlyt képezve a két nagy párt között.

Az MDF ma kizárólag szavazatszerző politikát folytat, melynek során feladja azt a korábban oly következetesen végiggondolt, mérsékelt, visszafogott programját, mely a baloldali szavazók körében is népszerűvé tette. És bár konzervatív erőnek vallja magát, nem zavarja, ha a választók bizalmának elnyerése érdekében egykori szövetségesét kell lehetetlen helyzetbe hoznia. Még egy esetleges jobboldali vereség árán is fontosabb számára az, hogy elhitesse magáról, még törpepártként is képes a magyar politikai élet megújítására. Régi szövetségesek híján pedig újakat keres, így próbálja reprezentálni a civilek iránti elkötelezettségét. Bizonyíték erre egy minap kötött megállapodás a párt és a Tisztelet Társasága között, mely nyilatkozattétellel ismét saját tábora, az idősek életkörülményeit javító intézkedéseket emel be programjába.
   • Error connecting to mysql