| Itt vagy most: Blog » Itthon » Kitiltották Vonát a PTE-ről?
Kitiltották Vonát a PTE-ről?
  • | | Több
  • 2009. November 01, 21:09


Kitiltották Vonát a PTE-ről?

A héten nagy port kavart, hogy a Pécsi Tudományegyetem rektora nem engedte be egy egyetemi előadásra Vona Gábort, a Jobbik elnökét. A helyi sajtó szűkszavúan kommentálta a történteket, legtöbben csak a párt helyi szervezetének közleményét jelenttették meg az esettel kapcsolatban. Nálam személy szerint az verte ki a biztosítékot, hogy a párt a szervezőket is belemosta a botrányba, holott szerintem a politológus hallgatóknak nem igen volt köze az eseményekhez olyan mértékben, ahogy azt a feketeruhások állítják.

A Jobbik sajtóközleményét alább teljes terjedelemben idézem:

"Sajnálattal közöljük, hogy Vona Gábor 2009. október 27-i egyetemi előadása elmarad.

2009. augusztus hó 11-én a Politológus Hallgatók Országos Egyesülete meghívta Vona Gábort a Jobbik elnökét egy szakmai előadás megtartására, a Pécsi Tudományegyetemre. 2009. október 26-án 17.50 órakor az említett egyesület jelezte, már többszöri változtatás után, hogy az előadást érvényes teremfoglalással sem tudja megtartani az egyetem falain belül, hanem azt egy külső helyszínen szeretné lebonyolítani.

Döntésüket nem kívánták megmagyarázni, ám elmondták, hogy nem szerették volna viszont látni az országos médiában, hogy az ő segítségükkel a politika betör az egyetem falai közé. Amit azért nem értünk, mert az egyesület meghívására és aktív szervezői munkájával többek között Navracsics Tibor, a Fidesz frakció vezetője 2008. november 6-án, Léderer András az SZDSZ ügyvivője 2008. október 15-én, illetve több országos multinacionális párt politikusa is vendégük volt.

A Jobbik elfogadta volna az új helyszínt, ha az egyesület nem ad ultimátumot arra vonatkozóan, hogy a közleményünkben miként tüntetjük fel a történteket. Ezen politológus hallgatók jó úton haladnak afelé, hogy beilleszkedjenek a jelenlegi politikai „elitbe".

Ennek ellenére szeretettel várunk mindenki 2009. október 27-én 16.00 órakor az Alkotmány utca és a
Petőfi utca kereszteződésében található görögkatolikus templom előtti téren.

Pécs, 2009. október 26.
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Pécsi Alapszervezet
"

Mindenekelőtt egy mondat. Ezekkel a szavakkal bármilyen parasztot meg lehet vakítani. És ami a legszomorúbb, abból van elég Magyarországon. A valóság ezzel szemben a Jobbik-szimpatizánsok számára sokkal kiábrándítóbb, mivel azonban az interneten ezt nem sokat lehetett olvasni, kísérletet teszek én a történtek  rekonstruálására.

Mielőtt belekezdenék, hadd jegyezzem meg, hogy ezúttal is - ahogy az ilyen jellegű cikkek esetében lenni szokott - az olvasói kommentárok böngészése sokkal felemelőbb érzés magánál a pártközleménynél. Az ember azt feltételezi ugyanis - és ebben talán nem téved olyan nagyot -, hogy egy párt tisztségviselőjének nem neveznek ki iskolázatlan senkiháziakat, így a hivatalos közlemények kevés csócsálásra alkalmas mondatrészt tartalmazhatnak. Persze a Jobbik radikális párt, pontosan azzal próbál nagy tömegeket megszólítani, hogy felrúgja ezeket a szabályokat, és boldog-boldogtalant nyilatkozni enged. Minél hülyébb valaki, annál magasabbra juthat, és minél mocskosabb a szája, annál biztosabb, hogy eljut a célközönséghez az üzenet, amiből pedig a párt lefölözheti a maga hasznát, ami ez esetben a népszerűségi mutatókban is megmutatkozik. Emlékszünk még Morvai Krisztina burkolt antiszemitizmusára, amikor metélt farkincákkal viccelődött, vagy amikor Vona Gábor az európai parlamenti választásokat követő sajtótájékoztatón ahhoz hasonlította a párt sikeres szereplését, mint amikor palesztin parittyák győznek a jól felszerelt izraeli harcigépek ellen. A nemzeti radikálisok azonban - bármennyire is nehéz - a győzelem érdekében többnyire képesek lakatot tenni a szájukra, erre azonban az agresszióval telt szimpatizánsaik teljességgel képtelenek, és alig várnak egy megjelenést, hogy "ork", "fekete lovag" és egyéb beszédes leregisztrált nevükkel saját véleményüket is az internet arra cseppet sem kíváncsi nyilvánossága elé tárják...

A kommentelők fröcsögő megjegyzései azonban megbocsáthatók, megkeseredett, megtévesztett emberek ők, akik azt gondolják, a Jobbik párttá alakulásával és júniusi szereplésével elérkezett a Kánaán Magyarországra. Komolyan hiszik, és ami ennél is szörnyűbb, a párt által alájuk rakott hamis érvekkel dolgoznak is azért, hogy minél több embert beszervezzenek az új magyar egység megvalósításáért folyó harcba. Egy új magyar egységért, ami leginkább különböző csoportok - zsidók, cigányok, homoszexuálisok - kirekesztésével próbál szavazatokat szerezni. A szegény barmok meg arra mennek, amerre terelik őket, nem kérdeznek, csak hisznek, mert azt gondolják az öntudatlan vezeklés nekik majd jó lesz. Hát nem lesz jó.

Miket is mondanak, kérdeznek ezek a kommentelők. Azt például, hogy milyen tanárok tanítanak a PHE-ben, vagy hogy mit kapott Gulyás Tibor, a PHE elnöke azért, hogy kitiltotta Vonát az egyetemről. Nyilván a PHE-ben nem tanít senki, Gulyás pedig nem kapott semmit. Miért? A PHE, azaz a Politológus Hallgatók Egyesülete 2006. decemberében alakult meg Miskolcon. Mai formájában az ország különböző egyetemeinek társadalomtudományokkal foglalkozó tanszékeinek nagy részét foglalja magában, tagsága és tisztségviselői kara is az ezeken a tanszékeken tanuló hallgatókból kerül ki. A PHE tehát egy hallgatói öntevékeny csoport, melyben az egyes egyetemi tanszékek hallgatói eltérő önkéntességgel vesznek részt, vállalnak feladatokat. Az egyesület munkájában jelentős szerepet töltenek be a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Politikai Tanulmányok Tanszékének hallgatói, akik az országos elnökségen belül is magasan reprezentáltak. Elnökük Gulyás Tibor, aki egyben a PTE-BTK Hallgatói Önkormányzatában is fontos szereppel bír.

A Jobbik fent idézett közleményében mindössze két információ felel meg a valóságnak. Az egyik, hogy a PHE meghívta Vona Gábort egy szakmai előadás megtartására. A másik pedig, hogy már több ilyen rendezvényt is lebonyolított a helyi alapszervezet korábban. Bár a tanszéken tanulok, a Jobbik beépített embereivel ellentétben ezek pontos dátumával nem rendelkezem, az mindenesetre igaz, hogy Léderer András és Navracsics Tibor is járt már nálunk. Léderer, mint az SZDSZ ifjúsági szervezetének az elnöke, Navracsics pedig mint politológus tette nálunk tiszteletét. Köztudott ugyanis az a belső egyetemi szabályozás, mely szerint egy tanszék egy félévben egy politikust láthat csak vendégül.

A múlt hét folyamán két politikust invitált meg az egyesület. Egyikük Vona Gábor, a Jobbik programjáról lett volna hivatott beszélni, aznap egyébként, amikor egy pártrendezvényen amúgy is felszólalt volna Pécsett, az egyetemtől pár száz méterre álló görögkatolikus templom előtt. Másikuk pedig Thürmer Gyula, aki a Munkáspártot képviselve jött volna el egy kötetlen beszélgetésre. Amit tudni lehet, hogy az egyetem vezetése szinte az utolsó pillanatban közölte a szervezőkkel, hogy a Vona Gáborral folytatott beszélgetést az egyetem falain kívülre kell áthelyezniük. A helyzetet mentve pedig el tudom képzelni, hogy ezt a már jól bevált kifogással magyarázták, miszerint az egyetem nem szolgáltathat helyszínt politikai fórumoknak. A Vona Gáborral szervezett beszélgetést azonban ennek ellenére sem fújták le a szervezők, egy új, külső helyszínre hirdették meg, amibe a Jobbik is beleegyezett. Az utolsó pillanatban azonban mégis ők voltak, akik visszakoztak, mégpedig olyan indokkal, hogy a PHE ultimátumot adott számukra a történtek kommunikálására vonatkozólag. Közleményük végére ezért odaírták: "Ezen politológus hallgatók jó úton haladnak afelé, hogy beilleszkedjenek a jelenlegi politikai „elitbe"."

Bár passzív tagja vagyok a PHE-nek, a közleményben leírtakat magamra vettem, és őszintén szólva mélységesen felháborítónak találom. Felháborítónak találom, mert ennek a minősíthetetlenül ízléstelen szervezetnek - ti. a Jobbik, melynek Toroczkai Lászlóval közösen tartott egykori kampányrendezvényét Győrben egy ízben én is végigcsápoltam - több tagja is a tanszékünkön tanul, illetve itt végzett. Ezek az emberek tehát annyira tiszteletlenek, hogy a saját szaktársaikat szembeköpik, és járatják le alaptalanul a nyilvánosság előtt. Másodsorban a számukra nyilvánvalóan hasznot hozó indulatok felkorbácsolása végett kevernek kétes hírbe tisztességes, szorgalmas, példás teljesítményű egyetemistákat.

 

Végül megjegyezném, hogy Vonához hasonlóan az egyetem vezetése nagyon következetesen a Thürmer Gyulával folytatott beszélgetés egyetemi lebonyolítását sem engedélyezte. A Munkáspárt azonban ebből nem csinált presztizskérdést, és a módosított helyszínen képviselőjük időben megjelent a hallgatóság örömére.  • Error connecting to mysql