| Itt vagy most: Blog » Publikációk

Vezérszerepek - vezérdemokrácia - politikai marketing Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a politikusok önmaguk imázsának megteremtésére. A változó világban a politikusok szerepe is átalakulóban van. Míg évtizedekkel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy egy politikus és egy üzletember relációjában ne az előbbi lett volna meghatározóbb, ma ennek épp az ellenkezőjét látjuk. Míg korábban az üzletemberek tanultak a politikusoktól, ma a politikusok tanulnak az üzleti élet képviselőitől.  A...még nincs komment
 
Keresés

 
 

 

A 2009-es EP-kampány következtetései "Azt lehet mondani, hogy a politikai marketing eszközrendszerét értően alkalmazó pártok számára a választás az általuk várt vagy annál is jobb eredménnyel zárult. A nagy kudarcot elszenvedett két párt – MSZP, SZDSZ – veresége ugyanakkor nem pusztán a sokszor egymásét átfedő, erőtlen kampányuknak volt köszönhető, hanem túlnyomórészt hosszadalmas és rosszul megítélt kormányzati tevékenységüknek. Így ha etikailag el is ítélendő, ismét...még nincs komment

Címkék: valasztas kampany ep politikai_marketing politikai_kommunikacio
2009. December 21, 01:01

 

Szélsőségek a magyar társadalomban "A jobboldali szélsőségek megjelenése a szociális és gazdasági jólét megteremtésének elmaradásához, az ebből fakadó elégedetlenséghez kötődik. A ’90-es évek elején tapasztalt alkotmányos és kormányválságok lehetőséget teremtettek számukra a hatalom megragadására, a gazdaság és a demokratikus politika intézményeinek megszilárdulásával azonban célkitűzéseik aktualitásukat vesztették. Számuk lecsökkent, bázisuk megfogyatkozott, és a populista nagylétszámú csoportok helyét a kisebb, felkészültebb, meggyőződéses szervezetek, személyek vették át,...még nincs komment

Címkék: publikacio magyarorszag politika szelsosegesek radikalisok tuntetes magyar_garda essze
2009. January 12, 15:03, frissítve: 2009. August 03, 19:07

 

A Devlin-Hart vita "A Devlin-Hart vita Lord Patrick Devlin angol bíró és Herbert Lionel Adolphus Hart jogfilozófus között zajlott a 20. század közepe táján. Bár a vita a homoszexualitás büntetőjogi szabályozása körül robbant ki, a korabeli jog- és társadalomfilozófusok kommentárjai révén a demokrácia, a jog és erkölcs viszonya, a társadalmi integráció kerültek középpontba. A szerző bevezetőjében igyekszik is leszögezni, hogy bár érdekes lenne,...még nincs komment

Címkék: publikacio homoszexualitas azonos_nemu_hazassag melegjogok vita usa bretter_zoltan recenzio
2008. December 12, 15:03, frissítve: 2009. August 03, 19:07

 

Simon: A politikai kultúra "A magyar politikai kultúra vegyes politikai kultúrának tekintendő, ahol a résztvevői kultúra súlya az alacsony politikai részvétel miatt kisebb a legtöbb nyugati mintánál. Ennek oka, hogy Magyarországon az emberek csalódtak a rendszerváltásban. Az 1990-es fordulatot követően a nyugati demokratikus államberendezkedésre való áttérés az emberek fejében összekapcsolódott a jólét fogalmával, mivel azonban a változás nem járt gazdasági fellendüléssel, csalódtak az új...még nincs komment

Címkék: publikacio politikatudomany politikai_kultura simon_janos recenzio
2005. November 28, 12:12, frissítve: 2009. August 03, 18:06


Az USA, Brazília és Oroszország kormányzati rendszere "A következőkben három szövetségi alapon működő demokratikus ország politikai berendezkedéséről lesz szó. Kormányformájuk hasonlatos annyiban, hogy mindegyik esetében megfigyelhető az ország élén álló államfő domináns szerepe a végrehajtói hatalomban, valamint befolyásos szerepe a törvényhozásban. Ha kormányformáról beszélünk, alapvetően két szempontot kell figyelembe vennünk. Megvizsgáljuk a végrehajtói hatalom szerkezetét, és megnézzük, milyen viszonyban áll egymással a törvényhozói és a végrehajtói hatalom....még nincs komment

Címkék: publikacio politikatudomany kormanyzat usa brazilia oroszorszag komparatisztika essze
2008. March 30, 15:03, frissítve: 2009. August 03, 18:06


Hollandia és a víz elleni védekezés "Hollandia a Föld legsűrűbben lakott országa, emellett az egyetlen olyan ország a világon, amely sok tudós szerint földrajzi értelemben halálra van ítélve. Hollandia földjének nagy része ugyanis 100 méternél alacsonyabb síkság, mely a 300 méteres tengerszint feletti magasságot csak egyetlen ponton lépi túl. A pleisztocén és a holocén korban képződött Holland-alföld felszínének süllyedése a mai napig is tart, így ma...még nincs komment

Címkék: publikacio okopolitika kornyezetvedelem fenntarthatosag globalizacio hollandia arviz belviz
2008. May 10, 20:08, frissítve: 2009. August 03, 18:06


A MEH helye és szerepe a központi közigazgatásban "1989. október 23-án leomlott a Magyar Népköztársaság és kikiáltották a köztársaságot. Az ezt megelőző két évben már komoly változás volt megfigyelhető a kormányzás minőségében és rendszerében. Grósz Károly és Németh Miklós kormányfői regnálása idején már csírájában megjelent a politikai ellenzék, így a kormányzat a korábbi évtizedekben megszokott gyakorlattal ellentétben – noha demokratikus választások kiírása még nem volt napirenden – saját...még nincs komment

Címkék: publikacio kozigazgatas kormany miniszterelnok meh vezeresedes
2009. March 31, 00:12, frissítve: 2009. August 03, 17:05


Változások a magyar jobboldalon 1990 után "Kétségkívül hatalmas vereséget szenvedett a polgári oldal 1994-ben. A választási eredmények leginkább a Fideszt rengették meg. Az 1988-ban létrejött szervezet lassan, de biztosan haladt a biztos népszerűség-növelés útján. 1990-94 között ahogy a demokrata fórum támogatóinak száma csökkent, úgy a Fidesz szimpatizánsoké nőtt. Úgy tűnt, a korábbi MDF-szavazók a Fideszben találtak alternatívát. Ezt segítette elő egy eddig nem bizonyított, ez idő...még nincs komment

Címkék: publikacio tortenelem politika partrendszer jobboldal rendszervaltas fidesz kdnp fkgp mdf
2007. April 10, 13:01, frissítve: 2009. April 10, 17:05


A kereszténydemokrácia történetének fejezetei "A közel hatvanéves magyar kereszténydemokrácia kezdetei a két világháború közötti időszakra nyúlnak vissza. Ekkor kezdtek ugyanis virágozni azok a keresztény-szociális reformmozgalmak, melyek különböző társadalmi szervezetek, egyházak támogatásával bontakoztak ki. A folyamatban jelentős szerepe volt Barankovics Istvánnak, az első magyar kereszténydemokrata párt főtitkárának. Barankovics újságíró, közíró, politikai gondolkodó volt, aki az általa szerkesztett újságok hasábjain kívül országgyűlési beszédeiben fejtette ki nézeteit...még nincs komment

Címkék: publikacio tortenelem politika barankovics varga kdnp
2006. December 12, 08:08, frissítve: 2009. August 03, 17:05


Gyurgyák: Politikai ideológiák "Gyurgyák János könyve egy olyan mű, amelyet bármikor veszünk is le a polcról mindig aktuális marad. Az egyes eszmerendszerek jellemvonásai bár időről időre változnak valamelyest, teljesen nem újulnak meg. Sohasem az ideológia változik egy társadalomban, hanem az abban levő mozgalmak, pártok, politikai aktivisták váltanak ideológiát. Mai szemmel alig elhatárolható az egyes ideológiák közti különbség, hiszen ezek együtt élnek, egymásra hatnak,...még nincs komment

Címkék: publikacio politikatudomany ideologiak gyurgyak recenzio
2005. October 16, 22:10, frissítve: 2009. August 03, 17:05


Területfejlesztés a gyakorlatban "A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács egy 19 tagú testület, melynek összetételét törvény szabályozza. Egy 2004-ben elfogadott módosítást követően lehetővé vált, hogy a mindenkori kormány jelentős többséget biztosíthasson magának a testületben. A DDRFT tagjai ugyanis a régióban található megyék területfejlesztési tanácsainak elnökei, a régió megyei jogú városainak polgármesterei, megyénként a kistérségek egy-egy képviselője, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke. Az így...még nincs komment

Címkék: publikacio teruletfejlesztes del-dunantul pecs ddrft ddrfu
2009. May 13, 11:11, frissítve: 2009. August 03, 16:04


Magyarország euroatlanti kapcsolatrendszere "Magyarország euro-atlanti integrációja a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején ment végbe. Politikai szándék formájában azonban már rögtön a rendszerváltást követően megfogalmazódott. Azt megelőzően hazánk a Szovjetunió befolyási övezetébe tartozott, a szocialista internacionalizmus ideológiai, gazdasági keretében elképzelhetetlen volt bármiféle együttműködés a kapitalista, szabadságelvű Nyugattal. A rendszer azonban a 80-as évek vége felé váratlan gyorsasággal gyengülni kezdett. Előbb a KGST,...még nincs komment

Címkék: publikacio biztonsagpolitika magyarorszag nato eu ebesz essze
2009. March 19, 22:10, frissítve: 2009. August 03, 16:04


Hatástanulmány a Babitsról  "Működését tekintve a Babits egy jó iskola. Ezt sem a változásokban gondolkodó igazgató, sem az enyhén kritikus diákönkormányzati vezető, sem az általam megkérdezett és nevét vállaló szakközépiskolás diákok, de még a portás sem tagadta. Az iskola konzervatív jellege, a néhai túlzott fegyelem sok diák számára érthetetlen, azonban jó felszereltsége és harmonikus környezete legalább ennyire szimpatikus a kritikusok számára.   A diákönkormányzat elnöke...még nincs komment

Címkék: publikacio oktataspolitika pecs babits hatastanulmany
2008. December 16, 22:10, frissítve: 2009. August 03, 16:04


we