| Itt vagy most: Blog » Publikációk » Magyarország euroatlanti kapcsolatrendszere
Magyarország euroatlanti kapcsolatrendszere
  • | | Több
  • 2009. March 19, 22:10, frissítve: 2009. August 03, 16:04


Magyarország euroatlanti kapcsolatrendszere

"Magyarország euro-atlanti integrációja a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején ment végbe. Politikai szándék formájában azonban már rögtön a rendszerváltást követően megfogalmazódott. Azt megelőzően hazánk a Szovjetunió befolyási övezetébe tartozott, a szocialista internacionalizmus ideológiai, gazdasági keretében elképzelhetetlen volt bármiféle együttműködés a kapitalista, szabadságelvű Nyugattal. A rendszer azonban a 80-as évek vége felé váratlan gyorsasággal gyengülni kezdett. Előbb a KGST, majd a Szovjetunió, végül pedig a katonai együttműködés keretét adó Varsói Szerződés szűnt meg, bomlott fel. A korábban szuverenitásától megfosztott Magyarország egyik pillanatról a másikra önálló lett, immáron önmaga határozhatta meg saját politikai orientációját. A 90-es évek elejét és a rendszerváltás pillanatát az útkeresés jellemezte. Az országnak a semmiből kellett újjászerveznie kül- és biztonságpolitikáját. Azóta is példátlan konszenzussal az újonnan választott magyar parlament három fontos cél távlati megvalósításáról döntött – ezeket a szakirodalom „triádnak” nevezi -, melyek közül a legfontosabb az euro-atlanti csatlakozás mielőbbi megvalósítása volt."

Az esszé a "Magyar biztonságpolitika" című kurzusra készült, a teljes szöveg a csatolmányból letölthető és olvasható.  • Error connecting to mysql